Miljöpolicy

Vår ambition är att vara ett bra miljöval för våra gäster och personal.

Vandrarhemmet har redan flera bra kriterier för ett miljövänligt vandrarhem.

Duschavdelningen har vattensnåla duschar, vi har satt in luftvärmepumpar som minskar energiförbrukningen.

Nu vill vi genom att engagera vår personal och gäster i miljöarbetet bli ett gott föredöme längs Göta kanal och få dem att inse betydelsen i miljöarbete och lokalt engagemang.

Vår verksamhet bygger på nöjda, glada återkommande gäster.

Vi vill verka för miljömässig och hållbar turism och vill erbjuda våra gäster alternativ på aktiviteter som medför minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi ska arbeta kontinuerligt med vårt miljöarbete och informera vår personal vid våra personalmöten hur arbetet fortlöper och hur vi förväntar oss att de ska vara delaktiga.

Vi har i vårt miljöarbete infört

  • Ekologiska baslivsmedel och ekologiska rätter
  • Tydligt skyltad källsortering för både gäster och personal
  • Vi har slutat att använda påsar vid bäddning
  • Bytt ut alla lampor i vandrarhemmet till energisnåla led lampor (där möjligheten finns)
  • Börjat byta ut våra kylar mot energisnålare alternativ